One Piece 683 TH

ความเดิมตอนที่แล้ว เรื่องราวค่อยๆคลี่คลายเรื่องแผนของโดฟลามิงโก้ แต่ก็ไม่มาก มีแค่ตัวละครเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย ตอนท้ายเฉลยแล้วว่า ลูกชายของซามูไรผ่าไฟนั้น แท้จริงแล้วคือ มังกรน้อย ที่ไล่ตามมานั่นเอง ไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อฆ่าลูกหรือป่าว

One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683 One Piece 683
One Piece 683 TH,One Piece 683 TH,One Piece 683,One Piece 683 THAI,One Piece 683 แปลไทย,ไทยวันพีช 683 แปลไทย, วันพีช,One Piece 683 Manga